Viesturs Meirāns ■ ROTAS

Dzimis 1952. gada 28. septembrī , Rīgā,
1968. - 1972.g. Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola.

no 1980.g. privāta meistardarbnīca.,
1975. - 1980.g. Rīgas Juvelierizstrādājumu rūpnīca - dizainers.

2006.g. Mākslinieku grupas izstāde Beļģija. Itālijas un Latvijas satikšanās 
(08.03. - 08.04.) 
2005.g. Latvijas mākslinieku grupas izstāde Toronto, Kanāda 
(20.07. - 07.07.) 
2004.g. personālizstāde galerijā Apsīda, Rīgā (17.07. - 30.07.),
2004.g. darbi izstādīti Vācijā, Kvedlinburgā (1.04. - 30.05.),
1993.g. personālizstāde - Jelgavā,
1993.g. darbi izstādīti Vācijā, Hamburgā,
1993.g. XXIII Vispārējo Latviešu dziesmu svētku 
Tautas lietišķās un tēlotājas mākslas izstāde 
1992.g. darbi izstādīti Francijā, Parīzē. 

Darbi privātkolekcijās: Austrālijā, ASV, Kanādā, Spānijā, 
Šveicē, Austrijā, Vācijā, Somijā, Krievijā.